Kontakt

Opłaty

Luiza Szulc +48 518 748 937

Przelew na konto

 

Składkę członkowską w wysokości 100 zł/msc, możesz zapłacić przelewem do 10. dnia każdego miesiąca na konto Stowarzyszenia Ognisko TKKF Checz Gdynia : 

 

Płatność na konto bankowe: Bank BGŻ BNP 31 1600 1462 1836 7084 7000 0001

Tytuł: składka członkowska, imię i nazwisko dziecka

Mateusz Bieszke +48 518 040 621

info@checzgdynia.com

A

CHECZ GDYNIA
piłka nożna dziewcząt

Projekt Checz Gdynia Sport