Opłaty za zajęcia sportowe

Przelew na konto

 

Składkę członkowską w wysokości 100 zł/msc, możesz zapłacić przelewem do 10. dnia każdego miesiąca na konto Stowarzyszenia Ognisko TKKF Checz Gdynia : 

 

Płatność na konto bankowe: Bank BGŻ BNP 

31 1600 1462 1836 7084 7000 0001

Tytuł: składka członkowska, imię i nazwisko dziecka

Platforma SPORTBM

 

Zapłać logując się do Platformy sportbm

A

Projekt Checz Gdynia Sport

Checz Gdynia
piłka nożna dziewcząt

Projekt Checz Gdynia Sport

Zaloguj się!