A

Kolejne powołania dla naszych zawodniczek na konsultację kadry pomorza dziewcząt u-13, która odbędzie się w sobotę (19.12.2020) w Gdyni przy ulicy Zamenhofa 17 (Checz Gdynia) - zbiórka zawodniczek o godzinie 10:00.

 

Powołane zawodniczki:
1. Maja Radtke - Checz Gdynia

2. Skrzypek Klaudia - Checz Gdynia

3. Hornowska Vanessa - Checz Gdynia

4. Skręta Lena - Checz Gdynia

5,. Skręta Bianka - Checz Gdynia

 

Powołane zawodniczki winne posiadać ze sobą aktualne badania sportowe, ochraniacze, buty piłkarskie na nawierzchnię trawiastą. O nieobecności należy poinformować trenera: Robert Chałaszczyk tel.: 507 804 896. Nieusprawiedliwiona nieobecność skutkuje pominięciem zawodniczki przy kolejnych powołaniach Kadry Pomorza U-13.

Zawodniczki przyjeżdżają już przebrane, nie ma możliwości skorzystania z szatni.

 

W razie pytań proszę o kontakt z trenerem. Trener Kadry U-13 

Robert Chałaszczyk tel.: 507 804 896, e-mail: r.chalaszczyk@pomorski-zpn.pl

 

obszerne info: http://www.pomorski-zpn.pl/aktualnosci/kadra-pomorskiego-zpn-u-13-dziewcz%C4%85t-powo%C5%82ania-na-19122020/

Powołania do Kadry Pomorza 19.12

18 grudnia 2020

CHECZ GDYNIA
piłka nożna dziewcząt

FINANSOWANIE SZKOLENIA

Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w Stowarzyszeniu Ognisko TKKF Checz Gdynia współfinansowane jest przez Gminę Gdynia
Dotacja celowa Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu "Klub"
Stowarzyszenie
Ognisko TKKF Checz Gdynia
wspiera Rada Dzielnicy Chylonia

SPONSOR GŁÓWNY

PARTNER TECHNICZNY

SPONSOR