Sportowa tradycja od 1971 roku

Stowarzyszenie Ognisko TKKF Checz Gdynia

piłkA nożna dziewcząt

CHEERLEADERS

PADEL CLUB

OGRÓD SĄSIEDZKI

SPORTOWA CHECZ

 

cheerleading

 

padel

Sponsor Główny

Sponsor Techniczny

Sponsor Tytularny

Finansowanie szkolenia

CHECZ  GDYNIA 

JESTEŚMY NA:

info@checzgdynia.com